Internationalisering, een meerwaarde?

Internationalisering, een meerwaarde?

Internationalisering, een meerwaarde?

Ja, er is een meerwaarde voor het Mbo en het Hbo als het gaat om internationalisering. De kwaliteit van het onderwijs staat altijd centraal en er moet genoeg plek zijn en aandacht uitgaan naar de Nederlandse student, wanneer dit kwalitatief goed is en in evenwicht kan internationalisering in het onderwijs een grote toegevoegde waarde hebben. Internationale ervaring draagt bij aan de kenniseconomie: vernieuwing, een hoog opleidingsniveau en een werkende bevolking. Dit schrijft de minister van Onder Cultuur en Wetenschap in haar brief aan de Tweede Kamer, dat meldt de rijksoverheid.

Cijfers
6 procent van alle Hbo bachelor studenten zijn op dit moment internationaal. Aan de universiteit ligt dit zowel in de bachelor- als masterfase hoger. Het beeld klopt echter niet dat er meer internationale studenten dan Nederlandse studenten zijn, zoals dit beeld op het moment wel heerst.

Engelse taal
Internationalisering moet de het kwaliteit van het onderwijs meer verdieping geven en verhogen. Daarnaast kan het meerwaarde bieden voor Nederlanders die graag in het buitenland willen werken of met hun toekomstige werk veel contact zullen onderhouden met de internationale markt. Engels is een belangrijke taal, wat een hoog niveau vereist. Per opleiding zal een afweging moeten worden gemaakt welke invloed de Engelse taal krijgt.

 

admin