Archive op juni 2018

Digitale ontwikkelingen bij HR-professionals niet optimaal

Digitale ontwikkelingen bij HR-professionals niet optimaal

Uit onderzoek van Tilburg Universiteit, blijkt dat software in grote mate gedigitaliseerd is binnen organisaties. Echter blijkt dat HR-professionals nog steeds achterlopen op digitaal gebied. Zij beschikken niet altijd over de vaardigheden die ze nodig hebben om deze software en systemen te bedienen. Denk hierbij aan systemen zoals: registratie van persoonsgegevens, verloop en ziekteverzuim. Juist in het tijdperk waarin vele nieuwe technologische ontwikkelingen zijn, zouden organisaties HR-afdelingen moeten stimuleren om zich onder andere te ontwikkelingen in de nieuwste digitale systemen en software. Uiteraard wordt er meer gebruik gemaakt van digitale systemen en software bij grote organisaties, dan bij kleinere organisaties en HR-afdelingen. Veel organisaties besteden hun salarisadministratie uit (23 procent). Uitzendorganisatie besteden ook steeds meer hun backoffice uit, om zich volledig te kunnen richten op hun kernactiviteit (werving en selectie). Door het uitbesteden van de backoffice  bespaar je tijd, maar heb je ook minder administratieve lasten.

Zijn HR-professionals klaar voor deze digitale toekomst?
Door als deze technologisch ontwikkelingen dienen HR-professionals zich af te vragen of ze wel over genoeg kennis en vaardigheden beschikken. Slecht één kwart durft zich deze vraag te stellen, één derde van de HR-professionals is (zeer) ontevreden over haar digitale kennis en vaardigheden omtrent software en systemen binnen de organisaties.

Eprivacy, strengere EU-privacywet

Eprivacy, strengere EU-privacywet

De nieuwe wet- en regelgeving is pas net ingegaan, maar grote technologische bedrijven lobbyen al over een een nieuwe wet die voor hun veel kan veranderen (dit meldt Business Insider). Deze wet zal meer gaan om ePrivacy: communicatiedata, cookies, telemarketing en e-mail. De AVG richt zich dan meer op persoonsgegevens (opslag, gebruik en verwerking). Voor grote technologische bedrijven zoals Whatsapp of Facetime zal dit een wet zijn die veel kan veranderen. Veel gebruikers hebben nu nog niks te zeggen over de data die deze bedrijven hebben. Denk hierbij onder andere aan hoe lang je telefoneert of naar welke locatie je dat deed. Wanneer een nieuwe wet op het gebied van ePrivacy van toepassing zal zijn, zal dat allemaal kunnen veranderen. Gebruikers kunnen op dit vlak meer macht en bescherming verwachten. Technologische bedrijven zullen meer toestemming moeten vragen aan de gebruikers voor het daadwerkelijk opslaan van deze data. Ook zal deze data verwijderd moeten worden als gebruikers hier om vragen. Vele veranderingen op komst! Hou het nieuws dus goed bij om veranderingen snel te zien, en vertrouw je het allemaal niet? Gelukkig kunnen we nog (ouderwets) boeken kopen.

AOW-leeftijd stijgt minder snel dan verwacht

AOW-leeftijd stijgt minder snel dan verwacht

Het Financieele Dagblad (FD)meldt dat de levensverwachting van 65-plussers minder (dan verwacht) stijgt. Hierdoor zal de AOW-leeftijd pas later omhoog gaan, dit zal vijf jaar later zijn dan nu is berekend. Om de hogere levensverwachting te dekken, kwam in 2013 het besluit om de AOW-leeftijd te verhogen. Dit zou met stappen gaan, uiteindelijke zou in 2012 de AOW-leeftijd naar 67 gaan. Volgens berekenen van het Financieele dagblad, gebaseerd op cijfers van het CBS zal dit nu vijf jaar later zijn. De Minister van Sociale Zaken geeft echter aan dat de snelle stijging nodig is om het pensioen betaalbaar te houden. Nederland vergrijst de komende 25 jaar, maar wordt tegelijkertijd ook steeds ouder. Daarnaast gaat 1,5 miljard kosten om de AOW-leeftijd vier jaar uit te stellen.

Wilt u uw AOW-leeftijd berekenen, bekijk op  website van ‘Wijzer in geldzaken’ hoe uw verwachte AOW-leeftijd is.
(Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Rijksoverheid en Partners).

 

 

Internationalisering, een meerwaarde?

Internationalisering, een meerwaarde?

Ja, er is een meerwaarde voor het Mbo en het Hbo als het gaat om internationalisering. De kwaliteit van het onderwijs staat altijd centraal en er moet genoeg plek zijn en aandacht uitgaan naar de Nederlandse student, wanneer dit kwalitatief goed is en in evenwicht kan internationalisering in het onderwijs een grote toegevoegde waarde hebben. Internationale ervaring draagt bij aan de kenniseconomie: vernieuwing, een hoog opleidingsniveau en een werkende bevolking. Dit schrijft de minister van Onder Cultuur en Wetenschap in haar brief aan de Tweede Kamer, dat meldt de rijksoverheid.

Cijfers
6 procent van alle Hbo bachelor studenten zijn op dit moment internationaal. Aan de universiteit ligt dit zowel in de bachelor- als masterfase hoger. Het beeld klopt echter niet dat er meer internationale studenten dan Nederlandse studenten zijn, zoals dit beeld op het moment wel heerst.

Engelse taal
Internationalisering moet de het kwaliteit van het onderwijs meer verdieping geven en verhogen. Daarnaast kan het meerwaarde bieden voor Nederlanders die graag in het buitenland willen werken of met hun toekomstige werk veel contact zullen onderhouden met de internationale markt. Engels is een belangrijke taal, wat een hoog niveau vereist. Per opleiding zal een afweging moeten worden gemaakt welke invloed de Engelse taal krijgt.